ERGOTERAPEUTISKE YDELSER

PRINT SIDE
  • Råd og vejledning til forældre, skole og institution. Motorik, sansebearbejdning, kompenserende tiltag.

  • Vejledning på baggrund af barnets sensoriske profil (Sensory Profile).

  • Observation og vurdering af barnets motoriske og processmæssige færdigheder i.f.t. skole-arbejde (School-AMPS).

  • Observation og evaluering af social interaktion (ESI).

  • Kliniske observationer af barnets motoriske færdigheder.

  • Sanseintegrationsbehandling.

  • Behandling vha. kognitiv strategi-udvikling til mestring af nye færdigheder (CO-OP).