INFO

PRINT SIDE

Børn, der har behov for ergoterapi, har på et eller flere områder svært ved at fungere i hverdagen på lige fod med jævnaldrene. Vanskelighederne kan skyldes et fysisk eller psykisk handicap, sansemæssige eller motoriske vanskeligheder eller problemer med social interaktion.

Som børne-ergoterapeut har jeg fokus på:

  • hverdagens mange aktiviteter hjemme og i skolen/børnehaven
  • barnets ressourcer og begrænsninger i forhold til at deltage i meningsfulde aktiviteter
  • de omgivelser og krav, der skaber rammerne i barnets hverdag

Ergoterapi kan hjælpe barnet til at udvikle nye færdigheder og opnå en velfungerende hverdag.
Ergoterapi kan hjælpe forældre og skole/institution med at indrette omgivelserne og tilpasse kravene til barnet, så barnet kan trives og udvikle sig.

Jeg er uddannet ergoterapeut med autorisation fra Sundhedsstyrelsen i 1997.
Jeg har arbejdet med børn siden 2003, dels som freelance ergoterapeutisk konsulent, dels som kommunalt ansat børne-ergoterapeut i hhv. Struer, Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner.
Derudover har jeg arbejdet som ergoterapeut inden for områderne psykiatri og hjerneskade.